• Türkiye’de meslekler tekstil mühendisliği öncelikli sıralarda yer alıyor
    Türkiye’de meslekler tekstil mühendisliği öncelikli sıralarda yer alıyor

    Türkiye’nin dış ticaretinde ivme yaratan tekstil ve hazır giyim sektörleri, üretim kapasitesiyle dünya ölçeğindeki rekabet gücünü arttırıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında sektörün gereksinimlerini karşılayan Tekstil Mühendisleri, katma değerli üretimi nitelikli iş gücüyle sürdürülebilir hale getiriyor.