81 adımda yeşil dönüşüm

İklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyon ve ihracatta rekabetçiliğin güçlenmesi için yeşil dönüşümün yol haritası belirlendi

81 adımda yeşil dönüşüm
18 Temmuz 2021 - 09:46

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde kamu ve özel sektör işbirliğiyle hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlıkta, 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor. Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu ve yeşil yatırımların ülkeye çekilmesi açısından önem taşıyan planda, sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıklarını taşıyor. Yeşil mutabakat için atılması planlanan adımlar arasında şunlar dikkat çekiyor:

“Endokrin bozucu kimyasalların azaltılmasına yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması; Yeşil OSB’lerin ve Yeşil Endüstri Bölgeleri’nin hayata geçirilmesi; su tüketiminin azaltılması, su ve hava kirliliğinin önlenmesi, enerjinin verimli kullanılması ve atığın en aza indirilmesini içeren temiz üretim uygulamalarıyla tekstil ve deri sektörlerinde döngüsel ekonominin geliştirilmesi; kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinden kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğine yönelik emisyonları ve atık oluşumunu önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmayı hedefleyen entegre kirlilik önleme ve kontrol çalışmalarının yürütülmesi; sürdürülebilir tüketim ve üretim eylem planının hazırlanması; ulusal teşvik sisteminin yeşil dönüşüme göre gözden geçirilmesi; ulusal enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi; Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi ile İslami Yeşil Finans ürünlerine yönelik Yeşil Sukuk Çalışma Raporu ile Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanması.”

TARIMDA KİMYASAL GÜBRE

AB’nin hedeflerine uyumlu şekilde Türkiye de pestisit, anti-mikrobiyaller ve kimyasal gübre kullanımını azaltıcı çalışmalar yapılacağı belirtilirken şunlar kaydedildi: “Organik tarım üretimi geliştirilecek. Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı’da başlanan mevcut jeotermal kaynakların Tarıma Dayalı (jeotermal sera) İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde kullanılması sağlanacak. Yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim tesisleri desteklenecek. Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesi; elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesi sağlanacak. Arıtılmış atıksuların kullanımı yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonuna kadar her yıl bin megawatt rüzgâr ve güneş enerji santralları yapılacak.”

AR-GE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

BELİRLENEN yol haritasına göre, iklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla birlikte biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve uyum ile azaltım tedbirleri için AR-GE çalışmaları yapılacak. İklim değişikliği nedeniyle muhtemel kıyı ve tatlı su kaybının belirlenmesi, kıyılar ile göl ve/veya sulak alanlar için doğa temelli iklim değişikliğine uyum tedbirleri ortaya konulacak. Çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadele uygulamalarında doğa temelli çözümler içeren yöntemlerin (rüzgâr perdeleri, anıza doğrudan ekim, yeşil şeritler vb.) kullanılması sağlanacak. Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonlar azaltılarak yeşil denizcilik desteklenecek.

 

 


Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum