MASAK'tan 'strateji belgesi'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesinin hazırlandığını duyurdu

MASAK'tan 'strateji belgesi'
18 Temmuz 2021 - 09:46

RESMİ Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasının, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

BAŞAT UNSURLAR

Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordinasyon ihtiyacının hasıl olduğunu, adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmasının önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunun yanında, özellikle küresel finansal sistemin işleyişi üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi bulunan aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma gibi önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliri ile mücadelenin başat unsurları arasındadır” ifadelerini kullandı.

STRATEJİ HAZIR

Erdoğan, genelgede özetle şunları kaydetti: “Tüm uluslararası sözleşmelerde ele alınan hususlar ise, ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) standartlarında karşılık bulmuştur. FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini de izlemektedir. Bu çerçevede; aklama suçu, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlardan elde edilen gelirler ile etkili mücadele edilebilmesi amacıyla, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, ‘Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)’ hazırlanmıştır. Strateji Belgesi, MASAK internet adresinde yayımlanacaktır.”

Erdoğan, MASAK’ın koordinasyonunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi çalışmalarının, Strateji Belgesi’nin uygulama döneminde yine MASAK tarafından, diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütüleceğini bildirdi.

 

Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum