Sanayide dijital dönüşüm hız kazanıyor

Türkiye, sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde 2022 yılı için atılacak adımlarını ve hedeflerini belirledi.

Sanayide dijital dönüşüm hız kazanıyor
17 Kasım 2021 - 09:58

Sanayide dijital dönüşüme yönelik özel teşvik programı uygulamaya sokularak, işletmelerin dijitalleşmesi süreci hızlandırılıp, çok daha verimli üretim koşullarında daha rekabetçi olmaları sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yatırım Ofisi ile çok sayıda bakanlığın katılımıyla COVID-19 pandemi sürecinin, ekonomi üzerinde oluşturduğu yüklere karşın bazı fırsatlar da yaratabileceği düşüncesiyle hazırlanan İmalat Sanayii İçin Küresel Tedarik Zincirlerinde Oluşması Muhtemel Fırsatlar çalışmasının yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Pandeminin, Türkiye’nin üretim ve ihracat potansiyelini güçlendirmek açısından yaratabileceği olası fırsatların ele alındığı çalışma kapsamında bir de eylem planı hazırlanıyor.

NİTELİKLİ YAZILIM EKSİK

2022 yılı yatırım programında imalat sanayinde internet erişimi ve internet sitesi sahipliği gibi temel teknolojilerin yaygın olarak kullanılmasına karşın, daha nitelikli yazılım ve uygulamaların düşük kaldığı tespiti yapıldı. Pandemi sonrası dijitalleşmenin öneminin artacağı beklentisine paralel Türkiye’nin bu alandaki açığının kapatılması hedeflendi. Ayrıca kaynakların, kritik teknoloji alanı olarak belirlenen yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro-nano-opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, siber güvenlik, sensör teknolojileri ve katmanlı imalata odaklanarak tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu alanda insan gücü, altyapı ve özel sektör kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç olduğu belirlendi.

TEKNOLOJİ İHRACATI

İmalat sanayiinde rekabet gücünün ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretim ve ihracatın arttırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede toplam ihracat içinde Orta-Yüksek Teknolojili Sanayilerin, imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 37’den 2022 yılında yüzde 40.8’e; yüksek teknolojili sanayilerin payının ise yüzde 3.2’den yüzde 4.7’ye çıkarılması hedeflendi. Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından 750 milyon dolar kaynak temin edecek. Teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların desteklenmesi amacıyla girişim sermayesi sistemi geliştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde girişim sermayesi kaynağı oluşturulacak.

Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum