Ankara vergi dairesi başkanından mükelleflere öneriler

Vergi uyuşmazlıkları ve çözümü için başvurulan idari çözüm yollarını anlatan Ankara Vergi İdaresi Başkanı Yüksel Duman, konuya ilişkin önemli noktaların altını çizdi. Duman; uzlaşma yoluyla uyuşmazlıkların çözümü, vergi hataları nasıl ortaya çıkar ve düzeltilir, nasıl uzlaşma talebinde bulunulur, hata düzeltme yoluyla uyuşmazlıkların çözümü, pişmanlık ve ıslah yoluyla uyuşmazlıkların çözümü konularında açıklamalarda bulundu

 Ankara vergi dairesi başkanından mükelleflere öneriler
22 Kasım 2021 - 18:56
“Vergi; kamu otoritesinin kendi yetkisine dayanarak, ekonomide faaliyet gösteren birimlerden cebren ve karşılıksız olarak aldığı para şeklinde tanımlanmaktadır. Hepimizin bildiği üzere, çeşitliliği çok olan ve ülke çapına yayılan kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından verginin az maliyetle ve zamanında toplanması idarenin en önemli hedeflerindendir” diyen Ankara Vergi İdaresi Başkanı Yüksel Duman "213 sayılı Vergi Usul Kanununda mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyumsuzlukların çözümünü uzlaşma, hata düzeltme, cezalarda indirim ile pişmanlık ve ıslah olmak üzere dört başlık altında inceleyebiliriz” dedi

Vergi hukuku konusunda ülkemizdeki prosedürü detaylı olarak anlatan Yüksel Duman, birbirinden değerli bilgiler verdi.
 
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum