Şirketler evraklarını vergi dairesine götürecek

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile vergi incelemelerinin işyerinde yapılmasına dair hükmün kaldırıldığını belirten OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, “Yeni düzenleme, evrakların vergi dairelerine götürülmesini öngörüyor ki bu, vergi huzurunu kaçırır.” dedi

Şirketler evraklarını vergi dairesine götürecek
09 Ekim 2021 - 08:23
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, Vergi Usul Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikle, mükelleflerin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin işyerinde incelenmesi hükmünün kaldırılarak bu evrakların vergi dairelerine istenecek olmasının çok büyük külfet ve sakıncalar ortaya çıkaracağını söyledi

Ekinci, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini, teklifin 139. Maddesine itirazları bulunduğunu söyledi. 1949 yılında kabul edilen düzenlemede, vergi incelemelerinin işyerinde yapılmasının hükme bağlandığını, işyerinin uygun olmaması, ölüm veya işin terki gibi zorunlu hallerde incelemenin ilgili vergi dairesinde olacağının öngörüldüğünü ifade eden OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, 139. Madde için düşünülen değişiklikle bu hükmün kaldırıldığını anlattı. Yeni düzenlemeye göre, incelemenin kural olarak ilgili vergi dairesinde yapılacağını ifade eden Ekinci, inceleme elemanlarına mükelleflerden gerekli defter ve belgeleri daireye getirmesini yazılı olarak isteme yetkisinin verildiğini dile getirdi

İncelemenin işyerinde yapılmasının istisnai şartlara bağlandığını, bu değişikliğin çok ciddi sorunlar yaratacağını, mükelleflerin işini zorlaştıracağını ifade eden OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, “Bu düzenleme yasalaşırsa, mükellefler, bütün evraklarını, vergi dairelerine veya özel idarelere verme zorunluluğunda olacak. Bir işyerinin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin götürüldüğü yerde kaybolup kaybolmayacağı, evrakta tahrifat yapılıp yapılmayacağı nereden bilinecek? Bir defterin bir sayfası yırtılıp atıldığında mükellef ne yapacak? Belgelerin dairelerde kaybolduğu ve bundan mükelleflerin sorumlu tutulduğu gibi örnekler hatırlandığında ne kadar büyük sıkıntılar yaşanacağı tahmin edilebilir. Ayrıca, e fatura, e arşiv, e beyanname gibi pek çok işlemin dijitalleştiği bir dönemde de arabalarla belge taşıyıcılığa yönlendirme çağa da uygun değil” dedi

Belgelerin tek tek fotokopisinin alınmasının gerekeceğini, bunun da mükellefe külfet getireceğini ve işlerini zorlaştıracağını ifade eden OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, “Büyük şirketlerin, mağazaların, çok sayıda şubesi, temsilciliği bulunan işyerlerinin sahipleri için bu durum çok büyük sıkıntılar, sakıncalar ortaya çıkaracaktır. Bizim insanımız, zabıtadan, polisten, vergi elemanından çekinir. Karakola, vergi dairesine gitmek istemez, psikolojisi bozulur. Vergi elemanı canı isterse işyeri sahibini her gün ayağına çağırabilir. Böylesine önemli bir olayda, bir inceleme elemanına inisiyatif verilmesi hiç doğru değil. Oysa mevcut durumda, hesap uzmanı, işyerinde işin inceliklerini öğreniyor, istediği evrak temininde sıkıntı yaşanmıyor, muhasebeci ile temas halinde olunması inceleme sürecini kolaylaştırıyor” diye konuştu. 
 
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum