Mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı ekonomiyle buluşturacağız

Ankara Ticaret Odası’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ATO İDEA ve Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) koordinatörlüğünde yaratıcı ekonomiye girişimci kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği “Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi” tanıtıldı

Mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı ekonomiyle buluşturacağız
04 Ağustos 2022 - 18:34
ATO Başkanı Gürsel Baran toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası’nın mesleki eğitimde ilk defa yaratıcı kültür endüstrilerine odaklanan bir projeye imza attığını belirterek, “Proje ile mesleki eğitimi, girişimcilik ve yaratıcı ekonomiyle buluşturacağız” dedi.

Yaratıcı kültür endüstrilerinin özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen gün daha çok gündeme gelerek, ekonomideki payını artırdığına dikkat çeken Baran, projeyle kültür endüstrileri ile ilişkili alanlarda teknik eğitim gören 16 ila 29 yaş arası gençleri girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mesleki eğitim sanayi sitelerine sıkışmaktan kurtulacak

Ankara Ticaret Odası olarak mesleki eğitim, nitelikli işgücü, kariyer gelişimi ve girişimcilik konularını önemsediklerini ve bu konuda eğitimler düzenleyerek, projeler hayata geçirdiklerini anlatan Baran, “Mesleki ve teknik eğitimden mezun olan gençlerimiz, iş aramak yerine, yaratıcı endüstrilerde yetenek ve deneyimini ortaya koyarak kendi gelirini elde edeceği hatta istihdam sağlayacağı donanıma kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Yaratıcı kültür endüstrilerinin gerek ekonomiye katkısı gerekse yarattığı istihdam nedeniyle kıymetli bir alan olduğunu ifade eden Baran, “Bu projeyle yaratıcı endüstrilerde kültürel değerlerimizi temel alacak teknik kadrolar yetiştirilecek. Böylece mesleki eğitim, sanayi sitelerine sıkışmaktan kurtulup, çağın gereklerine uygun biçimde, köklü kadim kültürümüze dayanan ama ufku dünyaya dönük yeni üretimlere açık hale gelecek” dedi.

Yavuz: “kültür endüstrilerinin istihdamdaki payı yüzde 4,34”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da toplantıda yaptığı konuşmada, kültür endüstrilerinin ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet yaratan özellikleriyle gelişmişliğin ve kalkınmanın önemli kaldıraçlarından ve bileşenlerinden biri olduğunu söyledi. Yavuz, yüksek katma değere sahip olan kültür endüstrilerinin ve bu alanda üretim yapan özellikle gençlerin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için kültür endüstrilerine her zaman özel önem verdiklerini ve destekler sağladıklarını kaydeden Yavuz, alanın ekonomik etkisini ve önemini ülkemiz açısından ortaya koyabilmek için onar yıllık dilimlerle ölçümlemeler yaptıklarını ifade etti. Yavuz, “2018 yılı sonu itibariyle Gayri Safi Milli Hasılamız içinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 2,88. Bu oran, sağlık-sosyal hizmetler veya bilgi-iletişim gibi son derece önemli sektörlerin payının üzerinde. Kültür endüstrilerinin istihdam içindeki payı ise yüzde 4,34. Bu hacim ile kültür endüstrilerimiz, gayrimenkul, finans, sigorta, madencilik, bilgi-iletişim, idari hizmetler gibi sektörlere göre çok daha fazla istihdam imkânı sağlıyor. Yaptığımız ölçümlerde bunun düzenli olarak artmakta olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu yaratılan istihdamın -ne mutlu ki- büyük kısmı da gençlerimizin sevdiği ve çalışmak isteyeceği alanlar” diye konuştu.

Genç, dinamik ve iyi eğitimli insan kaynağını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için son 20 yılda altyapı, mevzuat, içerik anlamında pek çok kapsamlı çalışma gerçekleştirdiklerini ve kültür endüstrileri alanında da destek mekanizmaları hayata geçirdiklerini anlatan Yavuz, bu projelerin en önemlilerden birinin de Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı olduğunu söyledi. Yavuz, “Bu destek programıyla iki hedefimiz var. İlk olarak kültür endüstrileri alanında girişimciliğini teşvik etmek, ikinci olarak ise yine gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser üretme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak oldu” dedi. Yavuz, “Mesleğim Kültürüm: Kültürel Üreticiler için Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi Projesi”nin program kapsamında destek verdikleri kıymetli projelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Müderrisoğlu: “sanat ve zanaata değer katmayı hedefliyoruz”

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu ise yaptığı konuşmada Başkent Üniversitesi olarak, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YAKEM) kurulduğu 2016 yılından bu yana yerel yönetimler, üniversiteler kamu kurumları sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde yaratıcı endüstrilerin gelişmesi amacıyla çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti. Müderrisoğlu, “Yapılan araştırmalarla bilgi ve deneyimimizi daha geniş bir kitleyle paylaşarak ülkemize daha iyi hizmet sunma imkânı sağlamış oluyoruz. Bu proje mesleki eğitime yaratıcı bir bakış açısını kazandıran ilk proje. Dünyada çok tartışılan mesleki eğitimin yaratıcılık, yenilikçiliğine de cevap vermeye çalışıyor. Kültürün sadece korunmasını değil küresel dinamiklere uygun sürdürülebilen modellerle yaşatılmasını hedefliyor. Bu projeyle Türkiye’nin yaptığı atılıma ivme kazandırmayı, sanat ve zanaata değer katmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


 

  
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum